2 thg 12, 2015

NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG


LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
CHỈ DUY NHẤT TẠI NGHỀ XÂY DỰNG BẠN KHÔNG CẦN ĐẶT CỌC TRƯỚC

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng TẬP
TRUNG 100% THỰC HIỆN ĐỒ ÁN XÂY DỰNG
Tuyệt đối không phân tán nhiều lĩnh vực ĐEM LẠI CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NHẤT CHO BẠN

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng chúng tôi tự tin khẳng định TẤT CẢ ĐỀU TỐT NGHIỆP 100%

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN
Bảng báo giá:

1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP
LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG THUE - LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG THUE
LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG - LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG

CÁCH LÀM CỦA CHÚNG TÔI

LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
Bảng báo giá

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN
1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP
LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG THUE - LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG THUE
LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG - LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG

NGHỀ XÂY DỰNG VỚI QUY TRÌNH LÀM VIỆC MANG LẠI UY TÍN TUYỆT ĐỐI CHO BẠN


LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
Bảng báo giá

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN

1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP
LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG THUE - LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG THUE
LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG - LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN


LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
Bảng báo giá

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN

1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP
LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG THUE - LAM DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG THUE
LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG - LAM THUE DO AN TOT NGHIEP XAY DUNG DAN DUNG

7 thg 10, 2015

NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG


CHỈ DUY NHẤT TẠI NGHỀ XÂY DỰNG BẠN KHÔNG CẦN ĐẶT CỌC TRƯỚC

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng chúng tôi tự tin khẳng định TẤT CẢ ĐỀU TỐT NGHIỆP 100%

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN
Bảng báo giá:

1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP

CHỈ DUY NHẤT TẠI NGHỀ XÂY DỰNG


CHỈ DUY NHẤT TẠI NGHỀ XÂY DỰNG

Điều 1
. Chúng tôi thực hiện bài làm bằng chính những con người của Nghề Xây Dựng.
. Người nào gọi điện trao đổi bài làm với bạn thì chính người đó sẽ thực hiện bài làm cho bạn
. Chỉ những kỹ sư giỏi mới là người trao đổi và làm việc trực tiếp với bạn.

Điều 2
. Chúng tôi sẽ xem yêu cầu của bạn gửi qua sau đó sẽ báo lại cho bạn cụ thể cách làm việc
. Khi chúng tôi nhận thực hiện bài làm của bạn, thì chắc chắn bài làm của bạn rất tốt và chắc chắn tốt nghiệp 100%
. Khi chúng tôi đã đủ số lượng, và để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho mỗi bài làm.
Khi đó bên tôi sẽ không nhận làm bài nữa. Và sẽ báo lại thời gian nhận bài làm cụ thể cho bạn.

Điều 3
. Nghề Xây Dựng chỉ chuyên làm về Đồ Án Xây Dựng Dân Dụng
và tuyệt đối không làm việc phân tán nhiều lĩnh vực - Vì chúng tôi không phải môi giới.
. Đem lại chất lượng đồ án xây dựng tốt nhất cho bạn

Điều 4
. Chúng tôi có bảng báo giá rõ ràng: Mức phí - Thời gian hoàn thành cụ thể
. Chúng tôi có quy trình làm việc mang lại uy tín tuyệt đối cho bạn


Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN
Bảng báo giá:

1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH KHÔNG THAY ĐỔI TẠI NGHỀ XÂY DỰNG


QUY ĐỊNH KHÔNG THAY ĐỔI TẠI NGHỀ XÂY DỰNG

Điều 1. 
Chúng tôi không phải môi giới, nhận bài của bạn rồi đưa cho người khác làm

Điều 2. 
Chúng tôi không nhận ồ ạt tất cả bài làm của các bạn, rồi tìm người làm cho có

Điều 3. 
Chúng tôi không làm rải rác và phân tán nhiều lĩnh vực làm giảm chất lượng chuyên môn

Điều 4. Chúng tôi không làm việc mập mờ, thiếu sự minh bạch hay thỏa thuận giá cả.


Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com
Face: facebook.com/XDDATN
Bảng báo giá:
1. NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% TỐT NGHIỆP
2. ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100% TỐT NGHIỆP

1 thg 10, 2015

BẢNG BÁO GIÁ ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG


ÔN TẬP BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Ngày 1: Hướng dẫn bạn nắm và hiểu toàn bộ bài làm SÀN - CẦU THANG - BỂ NƯỚC

Ngày 2: Hướng dẫn bạn nắm và hiểu toàn bộ bài làm KHUNG - MÓNG

Ngày 3: Lập hội đồng bảo vệ cho bạn

Mức phí: 
. Ngày 1: 850k
. Ngày 2: 850k
. Bạn chỉ đưa vào cuối buổi sau khi đã được hướng dẫn hiểu toàn bộ bài làm


* Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng bạn được kèm riêng 1 cách kỹ càng nhất

* Hoàn trả 100% chi phí khi bạn không đậu tốt nghiệp

GIÚP BẠN ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG 100 % BẢO VỆ THÀNH CÔNG



GIÚP BẠN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 100 % BẢO VỆ THÀNH CÔNG


. BẠN ĐANG CHUẨN BỊ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

. BẠN ĐANG LO LẮNG VÌ KHÔNG NẮM ĐƯỢC KIẾN THỨC VỀ BÀI LÀM CỦA MÌNH

. BẠN ĐÃ LÀM XONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHƯNG KIẾN THỨC RẤT MƠ HỒ

. BẠN ĐÃ LÀM XONG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHƯNG SỢ BẢO VỆ KHÔNG ĐẬU

. BẠN LO LẮNG NẾU KHÔNG ĐẬU TRONG ĐỢT BẢO VỆ THÌ MỌI CÔNG SỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐATN SẼ MẤT HẾT

. BẠN QUÁ BẬN KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ÔN TẬP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

* HOÀN TRẢ 100% CHI PHÍ KHI BẠN KHÔNG ĐẬU TỐT NGHIỆP

* CHẮC CHẮN BẠN SẼ TỐT NGHIỆP 100% KHI ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG

ÔN TẬP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - 100% TỐT NGHIỆP


QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN MANG LẠI KIẾN THỨC CHẤT LƯỢNG VÀ UY TÍN TUYỆT ĐỐI CHO BẠN

B1: GIÚP BẠN NẮM ĐƯỢC TOÀN BỘ KIẾN THỨC KẾT CẤU TỪ SÀN ĐẾN MÓNG
. Chắn chắn bạn sẽ hiểu được kiến thức rõ ràng từng phần 1 từ
Sàn - Cầu Thang - Bể Nước - Khung - Móng
. Chắc chắn bạn sẽ tự tin về kiến thức sau quá trình học tập

B2: GIÚP BẠN NẮM ĐƯỢC VỀ BÀI LÀM CỦA MÌNH
. Điểm nào ở bài làm cần phải chú ý
. Điểm nào làm chưa hợp lý và cách sửa để bài làm hợp lý

B3: BẠN NHẬN ĐƯỢC "BÀI NÓI" ĐỂ HIỂU ĐƯỢC TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH LÀM ĐATN
. Từ làm bài nộp bài đến chấm phản biện và ra hội đồng bảo vệ
. Bạn biết được cách trình bày chuyên nghiệp khi bảo vệ
. Bạn biết được cách ứng xử, phong thái, và trang phục phù hợp nhất
để hoàn thành buổi bảo vệ 1 cách kỹ lưỡng và chỉnh chu nhất

B4: LẬP HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CHO BẠN
. Bạn được bảo vệ rất khắc khe và kỹ càng từng phần 1 từ
Sàn - Cầu Thang - Bể Nước - Khung - Móng
. Bạn được chỉ ra những sai sót và kinh nghiệm trong quá trình bảo vệ
. Và chắc chắn 100% bạn sẽ bảo vệ thành công.

* HOÀN TRẢ 100% CHI PHÍ KHI BẠN KHÔNG ĐẬU TỐT NGHIỆP

* CHẮC CHẮN BẠN SẼ TỐT NGHIỆP 100% KHI ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG

27 thg 5, 2015

LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI BẠN BẮT TAY LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG


1. Lúc đầu chắc chắn sẽ bị áp lực to lớn khi nghe có một bài làm cuối khóa gọi là “Đồ Án Tốt Nghiệp”
. Không tưởng tượng được nó là cái gì?
. Không định hướng được phải làm như thế nào?
. Nói chung là rất lúng túng, không biết phải làm sao đây!!!

2. Trong quá trình làm – Không lường được những triệu chứng khi làm Đồ Án Tốt Nghiệp

. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết công thức ấy ở chỗ nào, làm sao mà làm được đây…

. Áp lực về thời gian quá ít trước một khối lượng công việc đồ sộ cần phải giải quyết.

. Làm sao mà tổng hợp lại kiến thức 5 năm học để giải quyết mọi vấn đề về Đồ Án Tốt Nghiệp đây…

. Làm đi làm lại mà giảng viên hướng dẫn cứ bắt sửa lui sửa tới, mất thời gian, hoàn toàn bí lối

. Đặc biệt là về vấn đề Chi Phí khi làm Đồ Án Tốt Nghiệp: nếu không biết sẽ vướn phải và “trả đủ” mọi thứ tiền trên đời dẫn đến tốn kém rất lớn

. Không nắm được các quy trình thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp: tạo sự trễ nãi, rối rắm khi đụng tới các thủ tục tốt nghiệp.

. Không biết cách khi lên bảo vệ trước hội đồng: dẫn đến mọi công lạo đổ sông đổ biển.

* Rất dễ bị OUT khi làm Đồ Án Tốt Nghiệp

3. Về tinh thần – Điều này là tệ hại nhất trong Đồ Án Tốt Nghiệp
. Stress liên tục trong 3 – 4 tháng trời
. Tâm trạng sợ hãi lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên liên tục
. Lúc nào cúc tất bật, lúng túng chạy đôn chạy đáo



HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN


NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng CHỈ CHUYÊN LÀM VỀ ĐỒ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
ĐEM LẠI CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NHẤT CHO BẠN

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng BẠN KHÔNG CẦN ĐẶT CỌC TRƯỚC

TUYỆT ĐỐI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

CHẮC CHẮN BẠN TỐT NGHIỆP 100%

Trong nhiều năm qua nghề xây dựng đã làm việc với hơn 500 khách hàng 
VÀ TẤT CẢ ĐỀU TỐT NGHIỆP 100% VƯỢT NGOÀI MONG ĐỢI

A. HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN
Bạn phải chịu nhiều áp lực khi làm Đồ Án
. Áp lực về thời gian, về khối lượng kiến thức khổng lồ của 1 Đồ Án Tốt Nghiệp
. Áp lực của Giáo Viên Hướng Dẫn, bắt buộc phải sửa bài đúng ý thầy, phải làm đi làm lại rất vất vả

Chúng tôi đã trải qua và thấu hiểu được cảm giác của bạn
. Bạn là sinh viên
Bạn là sinh viên nhưng chưa chuẩn bị kịp kiến thức để làm Đồ Án

. Bạn đang theo học các hệ đào tạo khác
Bạn đang học Văn Bằng 2 và muốn ra trường với tấm bằng thứ 2 có "chất"
Bạn đang học Tại Chức với ngổn ngang kiến thức mới cần phải hệ thống
Bạn đang theo học Cao Đẳng và muốn có 1 Đồ Án thật tốt để chuẩn bị cho việc học lên 

. Bạn Vừa học vừa làm
Bạn muốn có 1 Đồ Án chất lượng với quỹ thời gian khiêm tốn
Bạn muốn có được vốn kiến thức thông qua Đồ Án của mình
Trong 1 hoàn cảnh nhiều bận rộn và lo lắng nhiều vì công việc riêng của mình

B. CÁCH LÀM CỦA CHÚNG TÔI
BUỔI ĐẦU
. Chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trước khi làm Đồ Án
. Giúp bạn hiểu rõ toàn bộ quy trình làm 1 Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng

4 THÁNG THEO SUỐT BẠN
. Bạn chắc chắn được sửa bài đúng ý Giảng Viên hướng dẫn
. Bạn hoàn toàn có 1 bộ bản vẽ & thuyết minh chuyên nghiệp nhất
và chắc chắn sẽ không có bất cứ 1 lời phàn nàn gì về cách trình bày bản vẽ & thuyết minh
. Bạn chắc chắn hiểu từng chương, từng phần từng giai đoạn của đồ án:
     + Hướng dẫn trực tiếp cho đến khi nào bạn hiểu được mới thôi
     + Bạn được nhận file diễn giải kèm theo để có thể tự học, ôn bài và nắm được bài làm ở nhà.
. Bạn hoàn toàn có được kiến thức chất lượng của Đồ Án này
. Bạn hoàn toàn tự tin về kiến thức sau quá trình làm việc cùng Nghề Xây Dựng

2 BUỔI BẢO VỆ THỬ
. Buổi 1:
            + Bạn được hệ thống nắm được toàn bộ kiến thức về bài làm
            + Chúng tôi hướng dẫn bạn những sự chuẩn bị tốt nhất để ra hội đồng bảo vệ
      (Hình thức như thế nào, cách nói, cách trình bày, cách lí luận trả lời câu hỏi của hội đồng...)
. Buổi 2: Lập hội đồng bảo vệ thử:
            + Lúc này bạn đã nắm được toàn bộ quy trình và "Bí Kíp Hay Nhất" để bảo vệ
            + Bảo vệ liên tục cho đến khi bạn nhuần nhuyễn và tự tin 
            CHẮC CHẮN 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG
         
C. NGHỀ XÂY DỰNG VỚI QUY TRÌNH LÀM VIỆC MANG LẠI UY TÍN TUYỆT ĐỐI CHO BẠN
VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
. Thạc sỹ, kỹ sư giỏi giàu kinh nghiệm và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc    
. Giảng viên, những kỹ sư với kinh nghiệm thực tế dày dạn đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng về thiết kế, thi công, quản lý dự án... tại các công ty xây dựng

CHÚNG TÔI CAM KẾT
. Hoàn trả lại 100% chi phí khi không đạt kết quả như Bạn mong muốn
. Hoàn trả lại 100% chi phí khi Bạn không hài lòng về bất cứ điều gì ở chúng tôi

BẠN HOÀN TOÀN YÊN TÂM KHI ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG
Hãy đến với chúng tôi dù bạn là ai và ở bất cứ đâu
Bước 1: Bạn chắc chắn nhận được trước file bài làm và file diễn giải của chúng tôi
Bước 2: Sau khi Bạn sửa bài hoàn thiện, hướng dẫn Bạn nắm được bài làm và đồng ý làm phần tiếp theo
Bước 3: Lúc này chúng tôi mới nhận Phí của Bạn phần vừa mới làm xong
Và tất cả các cách làm cho đến khi hoàn thiện ĐATN đều tuân thủ 3 bước trên.

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com

Web: lamthuedoantotnghiepxaydung.com
Face: facebook.com/XDDATN
facebook.com/lamdoantotnghiepxaydungdandungthue

Bảng báo giá Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng & Đồ Án Môn Học Xây Dựng
https://www.facebook.com/XDDATN/notes
https://www.facebook.com/lamdoantotnghiepxaydungdandungthue/notes

Chúng tôi luôn chờ đón sự hợp tác từ bạn. Xin chân thành cảm ơn.

LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN


NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng CHỈ CHUYÊN LÀM VỀ ĐỒ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
ĐEM LẠI CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NHẤT CHO BẠN

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng BẠN KHÔNG CẦN ĐẶT CỌC TRƯỚC

TUYỆT ĐỐI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

CHẮC CHẮN BẠN TỐT NGHIỆP 100%

Trong nhiều năm qua nghề xây dựng đã làm việc với hơn 500 khách hàng 
VÀ TẤT CẢ ĐỀU TỐT NGHIỆP 100% VƯỢT NGOÀI MONG ĐỢI

A. HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN
Bạn phải chịu nhiều áp lực khi làm Đồ Án
. Áp lực về thời gian, về khối lượng kiến thức khổng lồ của 1 Đồ Án Tốt Nghiệp
. Áp lực của Giáo Viên Hướng Dẫn, bắt buộc phải sửa bài đúng ý thầy, phải làm đi làm lại rất vất vả

Chúng tôi đã trải qua và thấu hiểu được cảm giác của bạn
. Bạn là sinh viên
Bạn là sinh viên nhưng chưa chuẩn bị kịp kiến thức để làm Đồ Án

. Bạn đang theo học các hệ đào tạo khác
Bạn đang học Văn Bằng 2 và muốn ra trường với tấm bằng thứ 2 có "chất"
Bạn đang học Tại Chức với ngổn ngang kiến thức mới cần phải hệ thống
Bạn đang theo học Cao Đẳng và muốn có 1 Đồ Án thật tốt để chuẩn bị cho việc học lên 

. Bạn Vừa học vừa làm
Bạn muốn có 1 Đồ Án chất lượng với quỹ thời gian khiêm tốn
Bạn muốn có được vốn kiến thức thông qua Đồ Án của mình
Trong 1 hoàn cảnh nhiều bận rộn và lo lắng nhiều vì công việc riêng của mình

B. CÁCH LÀM CỦA CHÚNG TÔI
BUỔI ĐẦU
. Chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trước khi làm Đồ Án
. Giúp bạn hiểu rõ toàn bộ quy trình làm 1 Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng

4 THÁNG THEO SUỐT BẠN
. Bạn chắc chắn được sửa bài đúng ý Giảng Viên hướng dẫn
. Bạn hoàn toàn có 1 bộ bản vẽ & thuyết minh chuyên nghiệp nhất
và chắc chắn sẽ không có bất cứ 1 lời phàn nàn gì về cách trình bày bản vẽ & thuyết minh
. Bạn chắc chắn hiểu từng chương, từng phần từng giai đoạn của đồ án:
     + Hướng dẫn trực tiếp cho đến khi nào bạn hiểu được mới thôi
     + Bạn được nhận file diễn giải kèm theo để có thể tự học, ôn bài và nắm được bài làm ở nhà.
. Bạn hoàn toàn có được kiến thức chất lượng của Đồ Án này
. Bạn hoàn toàn tự tin về kiến thức sau quá trình làm việc cùng Nghề Xây Dựng

2 BUỔI BẢO VỆ THỬ
. Buổi 1:
            + Bạn được hệ thống nắm được toàn bộ kiến thức về bài làm
            + Chúng tôi hướng dẫn bạn những sự chuẩn bị tốt nhất để ra hội đồng bảo vệ
      (Hình thức như thế nào, cách nói, cách trình bày, cách lí luận trả lời câu hỏi của hội đồng...)
. Buổi 2: Lập hội đồng bảo vệ thử:
            + Lúc này bạn đã nắm được toàn bộ quy trình và "Bí Kíp Hay Nhất" để bảo vệ
            + Bảo vệ liên tục cho đến khi bạn nhuần nhuyễn và tự tin 
            CHẮC CHẮN 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG
         
C. NGHỀ XÂY DỰNG VỚI QUY TRÌNH LÀM VIỆC MANG LẠI UY TÍN TUYỆT ĐỐI CHO BẠN
VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
. Thạc sỹ, kỹ sư giỏi giàu kinh nghiệm và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc    
. Giảng viên, những kỹ sư với kinh nghiệm thực tế dày dạn đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng về thiết kế, thi công, quản lý dự án... tại các công ty xây dựng

CHÚNG TÔI CAM KẾT
. Hoàn trả lại 100% chi phí khi không đạt kết quả như Bạn mong muốn
. Hoàn trả lại 100% chi phí khi Bạn không hài lòng về bất cứ điều gì ở chúng tôi

BẠN HOÀN TOÀN YÊN TÂM KHI ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG
Hãy đến với chúng tôi dù bạn là ai và ở bất cứ đâu
Bước 1: Bạn chắc chắn nhận được trước file bài làm và file diễn giải của chúng tôi
Bước 2: Sau khi Bạn sửa bài hoàn thiện, hướng dẫn Bạn nắm được bài làm và đồng ý làm phần tiếp theo
Bước 3: Lúc này chúng tôi mới nhận Phí của Bạn phần vừa mới làm xong
Và tất cả các cách làm cho đến khi hoàn thiện ĐATN đều tuân thủ 3 bước trên.

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com

Web: lamthuedoantotnghiepxaydung.com
Face: facebook.com/XDDATN
facebook.com/lamdoantotnghiepxaydungdandungthue

Bảng báo giá Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng & Đồ Án Môn Học Xây Dựng
https://www.facebook.com/XDDATN/notes
https://www.facebook.com/lamdoantotnghiepxaydungdandungthue/notes

Chúng tôi luôn chờ đón sự hợp tác từ bạn. Xin chân thành cảm ơn.

LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG

CÁCH LÀM CỦA CHÚNG TÔI



NHẬN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG & ĐỒ ÁN MÔN HỌC XÂY DỰNG TRỌN GÓI 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng CHỈ CHUYÊN LÀM VỀ ĐỒ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG
ĐEM LẠI CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NHẤT CHO BẠN

Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng BẠN KHÔNG CẦN ĐẶT CỌC TRƯỚC

TUYỆT ĐỐI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

CHẮC CHẮN BẠN TỐT NGHIỆP 100%

Trong nhiều năm qua nghề xây dựng đã làm việc với hơn 500 khách hàng 
VÀ TẤT CẢ ĐỀU TỐT NGHIỆP 100% VƯỢT NGOÀI MONG ĐỢI

A. HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN
Bạn phải chịu nhiều áp lực khi làm Đồ Án
. Áp lực về thời gian, về khối lượng kiến thức khổng lồ của 1 Đồ Án Tốt Nghiệp
. Áp lực của Giáo Viên Hướng Dẫn, bắt buộc phải sửa bài đúng ý thầy, phải làm đi làm lại rất vất vả

Chúng tôi đã trải qua và thấu hiểu được cảm giác của bạn
. Bạn là sinh viên
Bạn là sinh viên nhưng chưa chuẩn bị kịp kiến thức để làm Đồ Án

. Bạn đang theo học các hệ đào tạo khác
Bạn đang học Văn Bằng 2 và muốn ra trường với tấm bằng thứ 2 có "chất"
Bạn đang học Tại Chức với ngổn ngang kiến thức mới cần phải hệ thống
Bạn đang theo học Cao Đẳng và muốn có 1 Đồ Án thật tốt để chuẩn bị cho việc học lên 

. Bạn Vừa học vừa làm
Bạn muốn có 1 Đồ Án chất lượng với quỹ thời gian khiêm tốn
Bạn muốn có được vốn kiến thức thông qua Đồ Án của mình
Trong 1 hoàn cảnh nhiều bận rộn và lo lắng nhiều vì công việc riêng của mình

B. CÁCH LÀM CỦA CHÚNG TÔI
BUỔI ĐẦU
. Chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trước khi làm Đồ Án
. Giúp bạn hiểu rõ toàn bộ quy trình làm 1 Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng

4 THÁNG THEO SUỐT BẠN
. Bạn chắc chắn được sửa bài đúng ý Giảng Viên hướng dẫn
. Bạn hoàn toàn có 1 bộ bản vẽ & thuyết minh chuyên nghiệp nhất
và chắc chắn sẽ không có bất cứ 1 lời phàn nàn gì về cách trình bày bản vẽ & thuyết minh
. Bạn chắc chắn hiểu từng chương, từng phần từng giai đoạn của đồ án:
     + Hướng dẫn trực tiếp cho đến khi nào bạn hiểu được mới thôi
     + Bạn được nhận file diễn giải kèm theo để có thể tự học, ôn bài và nắm được bài làm ở nhà.
. Bạn hoàn toàn có được kiến thức chất lượng của Đồ Án này
. Bạn hoàn toàn tự tin về kiến thức sau quá trình làm việc cùng Nghề Xây Dựng

2 BUỔI BẢO VỆ THỬ
. Buổi 1:
            + Bạn được hệ thống nắm được toàn bộ kiến thức về bài làm
            + Chúng tôi hướng dẫn bạn những sự chuẩn bị tốt nhất để ra hội đồng bảo vệ
      (Hình thức như thế nào, cách nói, cách trình bày, cách lí luận trả lời câu hỏi của hội đồng...)
. Buổi 2: Lập hội đồng bảo vệ thử:
            + Lúc này bạn đã nắm được toàn bộ quy trình và "Bí Kíp Hay Nhất" để bảo vệ
            + Bảo vệ liên tục cho đến khi bạn nhuần nhuyễn và tự tin 
            CHẮC CHẮN 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG
         
C. NGHỀ XÂY DỰNG VỚI QUY TRÌNH LÀM VIỆC MANG LẠI UY TÍN TUYỆT ĐỐI CHO BẠN
VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
. Thạc sỹ, kỹ sư giỏi giàu kinh nghiệm và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc    
. Giảng viên, những kỹ sư với kinh nghiệm thực tế dày dạn đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng về thiết kế, thi công, quản lý dự án... tại các công ty xây dựng

CHÚNG TÔI CAM KẾT
. Hoàn trả lại 100% chi phí khi không đạt kết quả như Bạn mong muốn
. Hoàn trả lại 100% chi phí khi Bạn không hài lòng về bất cứ điều gì ở chúng tôi

BẠN HOÀN TOÀN YÊN TÂM KHI ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG
Hãy đến với chúng tôi dù bạn là ai và ở bất cứ đâu
Bước 1: Bạn chắc chắn nhận được trước file bài làm và file diễn giải của chúng tôi
Bước 2: Sau khi Bạn sửa bài hoàn thiện, hướng dẫn Bạn nắm được bài làm và đồng ý làm phần tiếp theo
Bước 3: Lúc này chúng tôi mới nhận Phí của Bạn phần vừa mới làm xong
Và tất cả các cách làm cho đến khi hoàn thiện ĐATN đều tuân thủ 3 bước trên.

Nghề Xây Dựng
Phone: 0939 620 957
Mail: xddatn@gmail.com

Web: lamthuedoantotnghiepxaydung.com
Face: facebook.com/XDDATN
facebook.com/lamdoantotnghiepxaydungdandungthue

Bảng báo giá Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng & Đồ Án Môn Học Xây Dựng
https://www.facebook.com/XDDATN/notes
https://www.facebook.com/lamdoantotnghiepxaydungdandungthue/notes

Chúng tôi luôn chờ đón sự hợp tác từ bạn. Xin chân thành cảm ơn.