1 thg 10, 2015

BẢNG BÁO GIÁ ÔN TẬP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG


ÔN TẬP BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 100% BẢO VỆ THÀNH CÔNG

Ngày 1: Hướng dẫn bạn nắm và hiểu toàn bộ bài làm SÀN - CẦU THANG - BỂ NƯỚC

Ngày 2: Hướng dẫn bạn nắm và hiểu toàn bộ bài làm KHUNG - MÓNG

Ngày 3: Lập hội đồng bảo vệ cho bạn

Mức phí: 
. Ngày 1: 850k
. Ngày 2: 850k
. Bạn chỉ đưa vào cuối buổi sau khi đã được hướng dẫn hiểu toàn bộ bài làm


* Chỉ duy nhất tại nghề xây dựng bạn được kèm riêng 1 cách kỹ càng nhất

* Hoàn trả 100% chi phí khi bạn không đậu tốt nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét