21 thg 9, 2016

Làm thuê đồ án tốt nghiệp xây dựng - Làm đồ án xây dựng thuê


LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
Đồ án tốt nghiệp xây dựng chuẩn: Kiến trúc vuông vắn - Đối xứng -
Chi tiết và bố cục đầy đủ rõ ràng.
Rất phù hợp để chọn hoàn thành đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.
Phần 2: Kết cấu Sàn - Cầu thang bộ
. Sàn: Tính toán hệ sàn sườn toàn khối
Tính sàn làm việc 1 phương
Tính sàn làm việc 2 phương
Kiểm tra võng Sàn theo TCVN5574-2012
. Cầu thang bộ: Tính toán cầu thang 2 về nằm hoàn toàn trong hệ lõi cứng.

20 thg 9, 2016

Đồ án tốt nghiệp xây dựng - Làm thuê đồ án xây dựng

LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
Bảng báo giá Nghề Xây Dựng
www.facebook.com/XDDATN/notes

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chuẩn: Kiến trúc vuông vắn - Đối xứng -
Chi tiết và bố cục đầy đủ rõ ràng.
Rất phù hợp để chọn hoàn thành đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.
Phần 1: Kiến trúc
. Mặt bằng tầng trệt - Mặt bằng tầng điển hình - Mặt bằng sân thượng
. Mặt đứng trục 1-8 - Mặt cắt khu thang bộ
. Chi tiết:
+ Trục theo phương X: từ 1 đến 8 có nhịp tất cả là 8m
+ Trục theo phương Y: từ A đến F có nhịp là 8x8x5x8x8
+ Theo phương Z (phương đứng): 1 hầm cao 3.6m - 1 trệt cao 3.9m - 15 tầng nổi cao 3.3m - 1 mái cao 2m
+ Chiều cao đỉnh công trình tính từ MĐTN: 53.1m (>40m)