20 thg 9, 2016

Đồ án tốt nghiệp xây dựng - Làm thuê đồ án xây dựng

LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
Bảng báo giá Nghề Xây Dựng
www.facebook.com/XDDATN/notes

Đồ án tốt nghiệp xây dựng chuẩn: Kiến trúc vuông vắn - Đối xứng -
Chi tiết và bố cục đầy đủ rõ ràng.
Rất phù hợp để chọn hoàn thành đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.
Phần 1: Kiến trúc
. Mặt bằng tầng trệt - Mặt bằng tầng điển hình - Mặt bằng sân thượng
. Mặt đứng trục 1-8 - Mặt cắt khu thang bộ
. Chi tiết:
+ Trục theo phương X: từ 1 đến 8 có nhịp tất cả là 8m
+ Trục theo phương Y: từ A đến F có nhịp là 8x8x5x8x8
+ Theo phương Z (phương đứng): 1 hầm cao 3.6m - 1 trệt cao 3.9m - 15 tầng nổi cao 3.3m - 1 mái cao 2m
+ Chiều cao đỉnh công trình tính từ MĐTN: 53.1m (>40m)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét