21 thg 9, 2016

Làm thuê đồ án tốt nghiệp xây dựng - Làm đồ án xây dựng thuê


LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - LÀM THUÊ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG
LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG THUÊ - LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG THUÊ
Đồ án tốt nghiệp xây dựng chuẩn: Kiến trúc vuông vắn - Đối xứng -
Chi tiết và bố cục đầy đủ rõ ràng.
Rất phù hợp để chọn hoàn thành đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.
Phần 2: Kết cấu Sàn - Cầu thang bộ
. Sàn: Tính toán hệ sàn sườn toàn khối
Tính sàn làm việc 1 phương
Tính sàn làm việc 2 phương
Kiểm tra võng Sàn theo TCVN5574-2012
. Cầu thang bộ: Tính toán cầu thang 2 về nằm hoàn toàn trong hệ lõi cứng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét