17 thg 10, 2016

Làm thuê đồ án tốt nghiệp xây dựng - Đồ án xây dựng chuẩn

làm thuê đồ án tốt nghiệp xây dựng - làm thuê đồ án xây dựng - làm đồ án tốt nghiệp xây dựng thuê - làm đồ án xây dựng thuê
Đồ án tốt nghiệp xây dựng chuẩn: Kiến trúc vuông vắn - Đối xứng -
Chi tiết và bố cục đầy đủ rõ ràng.
Rất phù hợp để chọn hoàn thành đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng.
Phần 3: Kết cấu Khung - Vách cứng
. Cột: Tính toán theo cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên
Tính tay cụ thể cho 1 cột - so sánh với kết quả của bảng tính
Dùng bảng tính cột nén lệch tâm xiên để tính cho toàn bộ hệ cột
Áp dụng theo TCXDVN5574-2012
. Hệ lõi cứng - vách cứng:
Tính theo phương pháp chia vùng ứng suất
Đặt thép vách cứng theo TCXDVN198-1997
Bảng báo giá Nghề Xây Dựng
www.facebook.com/XDDATN/notes

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét